SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

 Läs mer>>

 

Innan du planerar någon form av aktivitet gå in på länken nedan och kontrollera att du följer rekommendationerna.
Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: 
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

 

Länkar

Nya direktiv hittas på https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/

Information till lokalaklubbarna från Distriktsstyrelsen>>

Riskbedömning Folkhälsomyndigheten>> 


Det är av största vikt, att samtliga medlemmar i SBK Skåne följer de anvisningar FHM och Region Skåne utfärdar för att minska smittspridningen av Covid-19.

Distriktsstyrelsen
SBK Skåne 


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt