HUNDÄGARUTBILDNINGSGRUPPEN TIDIGARE MÖTEN

 

Sektormöte 2010-08-11 Sektormöte 2010-06-14 Lärarträff 2010-04-29
HUS-träff 2010-04-21 Sektormöte 2010-03-21 Sektormöte 2010-02-04
Sektormöte 2009-12-17 Sektormöte 2009-10-29 HUS-träff 2009-10-07 
Sektormöte 2009-08-17 Sektormöte 2009-05-14 Sektormöte 2009-03-12 
Sektormöte 2008-06-05 Sektormöte 2008-04-09 Konferens 2008-04-06 
HUS-träff 2006-10-04 HUS-träff 2006-09-18 HUS-träff 2006-02-01
HUS-träff 2005-10-18 HUS-träff 2005-03-09 Sektormöte 2005-03-03
HUS-konferens 2004-11-10 HUS-möte 2004-10-04 HUS-möte 2004-05-13
HUS-träff 2004-03-24    
HUS-träff 2003-11-18    
Bildkollage från besök på Kolmården