SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

Bevakning 2012/Patrullhund

För anmälan online eller mer information om arrangören:klicka på klubbnamnet!

Nu kan du få PM:et via E-post. På anmälningsformuläret är redan "ja" kryssat.
Vill du inte ha det så får du ändra till "nej".

Datum Klass   Anm Tävl Domare 1 Domare 2 Figurant 1 Figurant 2 Arrangör
9 apr 2012 Bvh   Sixten Petersson, 0702-472123 Leif Borgenlöv Sven Börje Persson     Deltävling Reg 1
22 apr 2012 Bvh   Mikael Bonder, 0703-505908 Lennart Eriksson Lasse Petersson     Deltävling Reg 3
6 may 2012 Bvh   Robert Kling, 0708-780842 Sven Börje Persson Leif Borgenlöv     Deltävling Reg 2
9 jun 2012 Bvh     Anders Emgård Ruby Rydén     Distriktet Region 4 DM
9 jun 2012 Bvh     Stig Ekberg Lennart Eriksson     Distriktet Region 4 DM
21 oct 2012 Bvh     Anders Emgård Lasse Petersson     Deltavling Reg 4


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt