SBK Skåne

Information från distrikt och klubbar

Regeländringar utställning

Till Certifierade utställningsarrangörer (CUA) och handledare (CUA-H)
För din kännedom kan du via länk nedan ta del av reviderade Regler och riktlinjer för ringsekreterare samt ett nytt Supplement som gäller från 1 januari 2015, till Utställnings- och championatreglerna 2012-01-01-2016-12-31.


http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Broschyrer/Utstallnings-och-championatregler-supplement_T100.pdf
http://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Regler--riktlinjer/Regler-och-riktlinjer-for-ringsekreterare/

 

Några nyheter:

Supplementet
För raserna grand basset griffon vendéen och petit basset griffon vendéen gäller obligatorisk mätning under perioden 2015-01-01-2016-12-31
För raserna rysk svart terrier och löwchen upphör den obligatoriska mätningen 2014-12-31.
För raser i grupp 10 och raser i grupp 5 som tillhör Svenska Vinthundklubben är det nya regler från 2015 för deltagande i bruksklass på utställning.
Regler och riktlinjer för ringsekreterare
För ringsekreterare som handleder elev så gäller att tjänstgöringsintyget ska undertecknas av de båda handledande ringsekreterarna och arrangör. För aspirant ska tjänstgöringsintyget undertecknas av den handledande ringsekreteraren och arrangör. (Domaren ska inte skriva på intyget.)
Arrangör ska meddela/tillfråga ringsekreterare om denne är tänkt för två uppdrag (t ex dubbelring) som tillsammans överskrider 85 hundar. Lika så om ringsekreterare är ensam i ringen (vid färre än 25 hundar).
Veterinärintyg som utställare visar upp, ska endast godkännas om det är i original eller vidimerad kopia och att det finns kompletta uppgifter om ras, namn, registrerings- och ID-nummer, samt beskrivning av skada samt om skadan är förvärvad eller inte. Typ av blankett från kliniken kan variera, men alla uppgifter ska finnas med och intyget ska vara undertecknat av veterinär. (Godkännande en gång samt ringsekreterarens notering på intyget med datum och plats om någon av ovanstående uppgifter saknas, gäller således inte längre.)
Kritikblanketterna kommer succesivt att bytas ut. Raden längst ned för SRD-notering/BSI tas bort och i stället finns en särskild ruta längst upp, som ska kryssas i på domarens uppmaning om kritiken innehåller någon notering som relaterar till SRD.

 

 

Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Klas Widén Villa Clythia, Hököpingevägen 330-4, 235 94 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.