KALLELSE 2 TILL ORDINARIE DISTRIKTSMÖTE DEN 25 SEPTEMBER

Härmed kallas andra gången till ordinarie distriktsmöte onsdagen den 25 september kl 19:00 i Revingemässen på REVINGEHED.
Befikning från kl 18.15 i Revingemässen. 
LET Andersson
Distriktsordförande
Kallelse med förslag till dagordning>>
Resultatrapport>>