Distriktsmästare 2013

Nu är listorna klara och årets distriktsmästare i bruks- och lydnad korade.

Läs mer >>